Edukacija – Elektromagnetna zračenja I laseri , primena u estetskoj medicini

Elektromagnetna zračenja I laseri , primena u estetskoj medicine
Vrsta kontinuirane medicinske edukacije – Nacionalni kurs prve kategorije
Akreditovan od Zdravstvenog saveta Srbije
Broj akreditovanog programa A- 11604120
Broj Bodova za učesnike 6.

Energy Based Device (EBD), laseri i tehnologije bazirane na tehnologijama svetlosti i
zracenja koriste seu cilju uklanjanja znaka starenja kod fotooštećenja kože ( oštećenja kože
kao posledica izlaganja UV zracima) kao što su:
1. Pigmentne promene,
2. Vaskularne promene:
3. Promene teksture koze:
4. Degenerativne promene

Sta je cilj procedura kod fotooštećene kože?
Cilj je poboljšati kvalitet i izgled koze smanjenjem: dyspigmentacija, telangiektazija,
eritema, crvenila. Širok spektar Energy Based Device (EBD) je u ponudi tako da je potrebno
dobro odabrati tretman za svakog pacijenta i svaku indikaciju.

U toku edukacije se doktori medicine upoznaju sa osnovnim karakteristikama širokog spektra
elektromegnetnog zračenja:
 gama zračenje (γ-zraci)
 rendgensko zračenje (X-zraci)
 ultraljubičasto zračenje
 vidljivo zračenje (svetlost)
 infracrveno zračenje
 mikrotalasno zračenje
 Radio-talasi
Indikacijam za tretmane fotooštećenja kože:
Pigmentne promene:
1. Hiperpigmentacije: Lentigines, tamne pege – efelides, multiple pigmentacije
2. Poikiloderma
3. Hypopigmentacija
4. Discoloracija

Vaskularne promene:
1. Telangiectasije
2. Erythem
Promene teksture koze:
1. Bore
2. Prosirene pore
3. Suva i gruba koza
4. Elastose
Viseca i opustena koza- gubitak kolagena i elastina
Degenerativne promene
1. Benigne( Seboroicne keratoze,Sebaceousna hyperplasia, chery angiomi)
2. Preneoplasticne ( actinic keratoze)
3. Neoplazme (BCC , SCC I Melanom)

Nakon indikacija razmatra se mogućnost različitih terapija u zavisnsti od energije
koju različiti aparati koriste. Kao i praktična primena na pacijentima.
Upoznajemo se sa Laser tehnologijom, ablativnim i neablativnim laserima,
IPL tehnologijom- prednosti i nedostaci.
Radiotalasnom tehnologijom monopolarni, bipolarni, unipolarni radiotalasi koje su
indikacije, i praktična primena na pacijentu.
Ultrazvučna tehnologija primena na pacijentu.
Jonizovani gas – plazma –četvrtoagregatno stanje primena u estetici-
(blepharoplastica, ožiljci, papilomi, fibroma) primena na pacijentu.
LED terapija- primena na pacijentu.
Nakon završenog teoretskog i praktičnog dela polaznici dobijaju sertifikat i kompetentni su
da samostalno pružaju zdravstvene usluge u oblasti Antiage medicine: Primena
elektromagnetnog zračenja i lasera u estetskoj medicini.

Edukacija i sertifikat su u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu
vršenja procene zdravstvenih tehnologija (Sl. glasnik RS br. 97/20) , na snazi od
15/07/2020.
Nakon uspešno završene edukacije i dobijenog sertifikata, polaznici kursa mogu
podneti zahtev Ministarstvu zdravlja za uvođenje nove zdravstvene tehnologije –
proceduru “antiage” medicine- Primena elektromagnetnog zračenja i lasera u
estetskoj medicini, u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, a u skladu sa
uslovima propisanim u navedenom pravilniku (Prilog 2).

procedure

NAŠA LOKACIJA

Kneza Danila 58,
11000 Beograd, Srbija
+381 11 3808754

kontakt@bt-poliklinika.rs

RADNO VREME

Ponedeljak – Petak
od 09.00h do 17.00h