Od septembra 2018. u Srbiji je na snazi Stručno metodološko uputstvo za bavljenje antiage medicinom, prema kojem mogućnost da izvode antiage procedure i tretmane dobijaju i doktori medicine odnosno stomatologije, ali samo ukoliko su prošli odgovarajuću medicinsku edukaciju i stekli sertifikat za to i to isključivo u okviru zdravstvenih ustanova, ordinacija ili poliklinika.

Edukatori za kontinuiranu medicinsku edukaciju drugih u vezi sa tehnikama antiage medicine, prema Uputstvu, moraju imati „najmanje isti stepen stručne spreme, kao i lica na koja se odnosi akreditovani program“.

To takođe mora biti „zdravstveni radnik koji se neposredno (osnovnom zdravstvenom delatnošću) bavi srodnim tehnikama, veštinama, metodama tj. pruža zdravstvene usluge iz srodnih grana medicine odnosno stomatologije, u skladu sa završenom specijalizacijom odnosno užom specijalizacijom i sa radnim iskustvom u toj oblasti u trajanju od najmanje pet godina“.

Uz to, neophodno je i iskustvo u pružanju estetske antiage procedure za koju drži edukaciju – najmanje 30 zahvata u poslednjoj godini poslovanja.

Sve ove kriterijume zadovoljava upravo dr sci. med. Brankica Tepavčević – specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije i zvanični internacionalni trener, sa više od 20 godina kliničke prakse i dugogodišnjim bogatim iskustvom u edukativnom radu sa lekarima.