Edukacija

Edukacija Aptos liftig niti

Vesna Radosavljević zaštitno lice

BT Aesthetic Surgery Centra

Brankica Tepavčević osnivač

BT Aesthetic Surgery Centra

dr Massimiliano Federico Bramnilla

gost BT Aesthetic Surgery Centra

Edukacija -Elektromagnetna zračenja i laseri,

primena u estetskoj medicini